Verlof regelingen

voor werkende mantelzorgers


Bent u mantelzorger en werkt u voor een werkgever? Dan kunt u gebruik maken van een aantal wettelijke regelingen. Deze regelingen vallen onder de Wet arbeid en zorg (met verschillende verlofregelingen) en de Wet flexibel werken (over de aanpassing van het aantal werkuren). Ook bevatten sommige cao's specifieke afspraken met betrekking tot mantelzorg. We noemen hier een aantal regelingen waar u recht op zou kunnen hebben:

 

Calamiteitenverlof:
Voor werknemers die door onvoorziene persoonlijke omstandigheden acuut vrij moeten nemen. Bijvoorbeeld bij ziekte of een ongeval. U kunt in zo'n geval een paar uur tot één dag doorbetaald verlof krijgen.

 

Kortdurend zorgverlof:
Voor werknemers die zorg leveren aan:
Kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen. Andere personen die deel uitmaken van het huishouden, zoals een inwonende tante. Bekenden met wie de werknemer een sociale relatie heeft, zoals een buurvrouw of goede vriend. Dit kan oplopen tot maximaal twee keer de arbeidsduur per week in een periode van 12 maanden. Het verlof wordt voor tenminste 70% van het salaris doorbetaald. Dit is minimaal het minimumloon, maar niet meer dan het maximumdagloon van € 211,42 (2018). Meestal wordt het verlof via een cao-afspraak aangevuld tot 100%. Bij zorg voor een bekende is het een voorwaarde dat de werknemer de enige is die de zorg kan verlenen.

 

Langdurend zorgverlof:
Voor werknemers die zorg leveren aan:
Kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen. Andere personen die deel uitmaken van het huishouden, zoals een inwonende tante. Bekenden met wie de werknemer een sociale relatie heeft, zoals een buurvrouw of goede vriend. Hierbij geldt: Maximaal zes keer de arbeidsduur per week in een periode van 12 maanden. In overleg met de werkgever wordt bepaald of dit verlof in deeltijd of voor de volledige werktijd opgenomen wordt. De werkgever hoeft geen salaris te betalen tijdens het verlof.

 

Kijk voor meer informatie over zorgverlof op de site van de Rijksoverheid.
Bron: CNV