Vermoeden van dementie

Weet u hoe u dementie kunt herkennen?

Als u iemand in uw omgeving heeft waarvan u vermoedt dat deze persoon aan dementie lijdt, dan kunt u deze 10 signalen hanteren. Herkent u meerdere signalen, neemt u dan contact op met uw huisarts. Of kijk voor meer informatie op www.dementiezorg.nl

 

1. Vergeetachtigheid
Eén van de meest voorkomende symptomen is het vergeten van nieuwe informatie.

 

2. Problemen met dagelijkse handelingen
Gewone dingen gaan steeds moeilijker. Denk aan hobby's en het regelen van financiën.

 

3. Vergissingen met tijd en plaats
Het besef van tijd wordt minder en de weg vinden wordt moeilijker.

 

4. Taalproblemen
Met dementie kan het moeilijk zijn een gesprek te volgen. Woorden en namen worden vergeten.
Praten gaat minder vloeiend.

 

5. Kwijtraken van spullen
Spullen op vreemde plekken neerleggen en kwijtraken.

 

6. Slecht beoordelingsvermogen
Het wordt steeds lastiger om situaties in te schatten en keuzes te maken.

 

7. Terugtrekken uit sociale activiteiten
Problemen met hobby's, sport en het voeren van gesprekken. Minder ondernemen. Lang voor de tv zitten en langer slapen.

 

8. Veranderingen in gedrag en karakter
Veranderingen zoals verwardheid, achterdocht, depressiviteit, angst en stemmingswisselingen.

 

9. Onrust
Symptomen van dementie zijn o.a. onrust, angst en geprikkeldheid.

 

10. Visuele problemen
Problemen bij het lezen, afstand inschatten en onderscheiden van kleur of contrast.

 

 

Omgangstips:

  • Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn.
  • Praat rustig, duidelijk en langzaam. Gebruik korte zinnen en eenvoudige vragen.
  • Kijk goed of u wordt begrepen, maak oogcontact en blijf op ooghoogte. Ondersteun waar mogelijk uw woorden met lichaamstaal.
  • Vermijd correcties en vragen waarbij iemand uit zijn recente verleden moet putten.
  • Negeer mensen in gesprekken en activiteiten niet. Betrek ze, dan voelen zij zich als persoon erkend.
  • Zeg wat u gaat doen.
  • Wees bemoedigend in uw contact. Wijs mensen niet op hun beperkingen, maar benadruk wat goed gaat.
  • Vat kritiek en boosheid niet meteen persoonlijk op.
  • Wees flexibel. Bekijk per situatie wat u het beste kunt doen voor de persoon met dementie.
  • Overweeg het informeren van partner, familie, vrienden of huisarts.