Dienstencheques

ook in 2019 beschikbaar

 

Vanaf 2015 is het in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert mogelijk om gebruik te maken van dienstencheques. Met een dienstencheque kan een uur extra huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. Iedere cliënt met een indicatie huishoudelijke ondersteuning (HO) of registratie mantelzorg kwam in aanmerking voor deze regeling. Vanaf 2019 kunnen mantelzorgers en cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning wederom gebruikmaken van de dienstencheques, zoals we deze nu ook kennen.

 

Wat is een dienstencheque
Een dienstencheque kost € 5,- per stuk. Hiervoor kan er één uur (extra) huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. Voor cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning (HO) zijn de dienstencheques aanvullend op de hulp die ze al krijgen vanuit deze indicatie. De hulp vanuit de dienstencheques is bedoeld voor werkzaamheden die niet onder het de indicatie HO vanuit de Wmo vallen. Een 'grote' schoonmaak is hier een voorbeeld van. De dienstencheques kunnen worden ingekocht bij de gecontracteerde zorgaanbieders.

 

Wijzigingen ten opzichte van 2018
In 2018 is er met betrekking tot de inzet van de dienstencheques weer een evaluatie uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is onder andere besloten dat in 2019 maximaal 26 dienstencheques per cliënt met een indicatie huishoudelijke ondersteuning kunnen worden ingekocht. Mantelzorgers kunnen in 2019 maximaal 52 dienstencheques inkopen. De cheques moeten wel worden ingezet bij de mantelzorger thuis.

 

Huishoudelijke hulp toelage – Wmo
Voor de jaren 2015 en 2016 is er van het rijk extra budget beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Vanaf 2017 is het budget voor de HHT regeling structureel gemaakt. De HHT is aanvullend op de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. In dat kader hebben de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert gezamenlijk de dienstencheque ontwikkeld.

 

Klik hier voor het aanmelden van een dienstencheque

Na de digitale aanvraag van de dienstencheque neemt Zorg voor een ander zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

 

Informatie voor mantelzorgers Etten-Leur over extra hulp bij het huishouden door inkopen met dienstencheques in 2020.

 

Mantelzorgers uit de gemeenten Etten-Leur, Rucphen, Roosendaal, Zundert, Moerdijk en Halderberge kunnen in 2020 gebruik maken van maximaal 52 dienstencheques voor aanvullende huishoudelijke hulp.

'Spelregels' voor het aanvragen van dienstencheques:

  • De eigen bijdrage is € 7,50 per dienstencheque. Hiervoor kan de mantelzorger één uur huishoudelijke ondersteuning inkopen.
  • De dienstencheques moeten worden ingezet op het woonadres van de mantelzorger en er is op dit adres geen Wmo/Wlz-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning aanwezig.
  • Per woonadres komt één mantelzorger in aanmerking voor de dienstencheques.
  • De mantelzorger dient een bewijs van mantelzorgregistratie te laten zien aan de thuiszorgaanbieder van huishoudelijke ondersteuning van zijn keuze. Een overzicht van deze thuiszorgaanbieders staat u op de achterzijde van deze brief.
  • Op welk moment de dienstencheque wordt ingezet, is in overleg met de gekozen thuiszorgaanbieder.
  • Op www.zorgvooreenanderetten-leur.nl/respijtvoorzieningen/dienstencheques kan men zich laten registreren als mantelzorger. Na de digitale aanvraag van de dienstencheque neemt Zorg voor een ander zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • Wanneer de zorgvrager niet in de gemeente Etten-Leur woont en de mantelzorger wel, dan komt de mantelzorger toch in aanmerking voor de dienstencheques als degene voor wie hij/zij zorgt in de gemeente Halderberge, Moerdijk, Zundert, Rucphen of Roosendaal woont.

 

Ter info:

Per 1-1-2020 komen de dienstencheques te vervallen voor zorgvragers met een indicatie Huishoudelijke ondersteuning. De dienstencheques die door zorgvragers in 2019 zijn gekocht voor volgend jaar, kunnen nog tot 1-3-2020 worden ingezet.