Dienstencheques

verdwijnen per 1 januari 2021

 

Per 1 januari 2021 verdwijnen deze dienstencheques. Wij snappen dat dit voor u als mantelzorger gevolgen kan hebben. Wij willen u zo goed mogelijk ondersteunen en samen met u onderzoeken of er behoefte is aan ondersteuning en zo, ja wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

 

Wat doen wij om u te ondersteunen in deze verandering?

U wordt vanaf week 41 gebeld door een Wmo-consulent. De Wmo-consulent bespreekt met u onder andere de volgende zaken:

  • Wat zijn de gevolgen voor u wanneer u geen dienstencheques meer kunt gebruiken?
  • Heeft u behoefte aan ondersteuning? Zo ja, aan welke vorm van ondersteuning?
  • Kan uw netwerk u ondersteunen in uw taken als mantelzorger?

Als er behoefte is aan ondersteuning onderzoekt de Wmo-consulent samen met u welke ondersteuning het beste bij uw situatie past. Dat kan bijvoorbeeld ondersteuning via de gemeente zijn, maar ook via Surplus Informele Zorg en/of via uw eigen netwerk en/of via een vrijwilliger.

 

Waarom kunt u geen dienstencheques meer inkopen vanaf 2021?

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 22 september 2020 dat vanaf 1 januari 2021 geen dienstencheques meer kunnen worden gekocht.

 

Klik hier voor het aanmelden van een dienstencheque

Na de digitale aanvraag van de dienstencheque neemt Zorg voor een ander zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Wat is een dienstencheque

Een dienstencheque kost € 5,- per stuk. Hiervoor kan er één uur (extra) huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. Voor cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning (HO) zijn de dienstencheques aanvullend op de hulp die ze al krijgen vanuit deze indicatie. De hulp vanuit de dienstencheques is bedoeld voor werkzaamheden die niet onder het de indicatie HO vanuit de Wmo vallen. Een 'grote' schoonmaak is hier een voorbeeld van. De dienstencheques kunnen worden ingekocht bij de gecontracteerde zorgaanbieders.

 

Informatie voor mantelzorgers Etten-Leur over extra hulp bij het huishouden door inkopen met dienstencheques in 2020.

 

Mantelzorgers uit de gemeenten Etten-Leur, Rucphen, Roosendaal, Zundert, Moerdijk en Halderberge kunnen in 2020 gebruik maken van maximaal 52 dienstencheques voor aanvullende huishoudelijke hulp.

'Spelregels' voor het aanvragen van dienstencheques:

  • De eigen bijdrage is € 7,50 per dienstencheque. Hiervoor kan de mantelzorger één uur huishoudelijke ondersteuning inkopen.
  • De dienstencheques moeten worden ingezet op het woonadres van de mantelzorger en er is op dit adres geen Wmo/Wlz-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning aanwezig.
  • Per woonadres komt één mantelzorger in aanmerking voor de dienstencheques.
  • De mantelzorger dient een bewijs van mantelzorgregistratie te laten zien aan de thuiszorgaanbieder van huishoudelijke ondersteuning van zijn keuze. Een overzicht van deze thuiszorgaanbieders staat u op de achterzijde van deze brief.
  • Op welk moment de dienstencheque wordt ingezet, is in overleg met de gekozen thuiszorgaanbieder.
  • Op www.zorgvooreenanderetten-leur.nl/respijtvoorzieningen/dienstencheques kan men zich laten registreren als mantelzorger. Na de digitale aanvraag van de dienstencheque neemt Zorg voor een ander zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • Wanneer de zorgvrager niet in de gemeente Etten-Leur woont en de mantelzorger wel, dan komt de mantelzorger toch in aanmerking voor de dienstencheques als degene voor wie hij/zij zorgt in de gemeente Halderberge, Moerdijk, Zundert, Rucphen of Roosendaal woont.

  

Ter info:

Per 1-1-2020 komen de dienstencheques te vervallen voor zorgvragers met een indicatie Huishoudelijke ondersteuning. De dienstencheques die door zorgvragers in 2019 zijn gekocht voor volgend jaar, kunnen nog tot 1-3-2020 worden ingezet.