Mantelzorgwaardering

Toelichting mantelzorgwaardering 2018

 

 

Zorgt u voor een partner, familielid, buurvrouw of iemand anders?
Woont hij /zij in Etten-Leur?

  • Is dit voor ongeveer 8 uur per week?
  • En doet u dit al langer dan 3 maanden?
  • Doet u dit onbetaald?

Kunt u deze vragen met 'ja' beantwoorden dan bent u mantelzorger en komt u in aanmerking voor de mantelzorgwaardering!

 

Let op:

Vanaf 31-12-2018 is het niet meer mogelijk om de mantelzorgwaardering voor 2018 aan te vragen. 

 

Voor wie is de mantelzorgwaardering?
De gemeente Etten-Leur erkent en waardeert deze belangrijke vorm van zorg. De mantelzorgwaardering is er / of is bestemd voor alle mantelzorgers die mantelzorg verlenen aan een zorgvrager die in de gemeente Etten-Leur woont. Als mantelzorger mag u dus buiten de gemeente Etten-Leur wonen.

 

Wat is de mantelzorgwaardering?
In 2018 bestaat de waardering uit een aantal keuzes met een waarde van € 125,- per zorgvrager. U heeft de keuze tussen cadeaubonnen en / of een geldbedrag. Men kan er voor kiezen om de waardering aan één mantelzorger uit te keren of om deze te verdelen over meerdere mantelzorgers. Bij meerdere mantelzorgers ontvangt mantelzorger 1 de waardering en verdeelt deze onder de andere mantelzorgers.

 

Wie verwerkt mijn aanvraag?
Surplus verzorgt in opdracht van de gemeente de volledige afhandeling van de mantelzorgwaardering: toezenden van cadeaubonnen en uitbetalen van de geldbedragen. Zij beoordelen uw aanvraag en controleren steekproefsgewijs of u nog mantelzorger bent, of dat u nog een mantelzorger heeft. Hiervoor worden de richtlijnen van de Landelijke Vereniging MEZZO als leidraad gebruikt. Surplus registreert de gegevens van de mantelzorger en gebruikt die voor de administratieve afhandeling van de mantelzorgwaardering. Surplus verstrekt uw gegevens niet aan derden.

 

Wat zijn de praktische voorwaarden?

  • U mag per zorgvrager één aanvraag doen.
  • U maakt één keuze en kunt daarin variëren (bijvoorbeeld 2 cadeaubonnen en 3 x € 25,-)
  • Kiest u voor het geldbedrag dan wordt dit binnen een kwartaal aan u overgemaakt.
  • Uw cadeaubon(nen) ontvangt u ongeveer 6 weken na uw aanvraag.
  • De geldigheid van de cadeaubonnen is van 1 juni 2018 tot 1 juni 2019.
  • Uw cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en restitutie is niet mogelijk. U mag ze wel overdragen aan een ander.
  • Aanmeldformulieren worden tot uiterlijk 31 december 2018 verwerkt. Aanvragen die na 31 december 2018 binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

 

Vragen?
Met vragen over het waarderingsmenu of het invullen hiervan kunt u terecht bij Steunpunt Zorg voor een Ander.