Buddy
Mantelzorg
Jonge mantelzorg

Mensen met beginnende dementie vinden elkaar in ontmoetingsgroep

In Etten-Leur is een bijzondere gespreksgroep gestart voor mensen met beginnende dementie. Het initiatief voor deze groep komt van Joop (73). Meer deelnemers zijn van harte welkom. Ook meepraten? Neem dan contact op met Linda Deckers, kwartiermaker dementie bij Surplus. Stuur een email naar linda.deckers@surplus.nl of bel 06 – 421 57 178. Joop en Ria vertellen over hun ervaringen. Lees meer

Wereld Alzheimer Dag en het verhaal van Ad

Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag vertelt Ad* over zijn vrouw. Het is niet precies aan te geven wanneer haar geheugenverlies merkbaar werd. "Mijn vrouw zegt namelijk altijd al wel wat vergeetachtig te zijn geweest, dat zei haar moeder al toen ze jong was. Maar ik maakte wel meer en meer de opmerking: 'je luistert niet', mogelijk was dat al het signaal dat ze wel luisterde, maar het weer vergat. Lees meer

Wereld Alzheimer Dag en het verhaal van Truus

Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag 2021 vertelt Piet over zijn vrouw Truus. De diagnose Alzheimer veranderde hun leven. Zijn advies is 'schroom niet om te vragen' er zijn veel instanties, die je ondersteuning kunnen bieden. Lees verder

Welke hulp is er voor mij?

Zorgladder Mantelzorg

Waar kun je terecht voor hulp als je het als mantelzorger echt niet meer redt? De Zorgladder Mantelzorg geeft je daar inzicht in. Bekijk de animatie op mantelzorg.nl
Het Steunpunt 'Zorg voor een ander' is er ook om u hierbij te helpen. Wij zijn bereikbaar via tel. 076-5019107 of per e-mail mantelzorg.etten-leur@surplus.nl

Mantelzorgwaardering 2021

Mantelzorgers in de gemeente Etten-Leur komen in aanmerking voor een mantelzorgwaardering. "In de hoop dat we volgend jaar echt een groots evenement kunnen organiseren, wil ik ook voor dit jaar opnieuw mijn waardering uitspreken voor de vele mantelzorgers in Etten-Leur en hen allen hartelijk danken," aldus wethouder Frank Vrolijk. Kijk voor meer informatie op www.zorgvooreenanderetten-leur.nl/mantelzorgwaardering-1

Jonge mantelzorger

Jonge mantelzorger

Ben jij jonger dan 24 jaar en zorg jij voor een ander?

  • Is er bij jou thuis iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief?
  • Maak je je daarover vaak zorgen?
  • Moet je thuis vaak meehelpen?
  • Of zorg je vaak voor je familielid?
  • En moet je hierdoor wel eens 'nee' zeggen tegen tijd voor jezelf?

Dan ben jij een jonge mantelzorger.
Lees verder

Wat is Zorg voor een ander?

Het platform van informele zorg in Etten-Leur

Zorg voor een ander Etten-Leur is het platform waarop alle informatie, ondersteuning en actualiteiten te vinden zijn op het gebied van zorgen voor een ander in de gemeente Etten-Leur maar ook landelijk.

Onder Zorg voor een ander valt de mantelzorg en informele zorg. Steeds meer mensen zorgen voor een ander, een partner, kind, kennis of buur, dit lijkt heel vanzelfsprekend maar vraagt ook veel van diegene die de zorg verleent. Om deze zorg te kunnen blijven verlenen is het goed om te weten wat er binnen de gemeente aan mogelijkheden is op gebied van ondersteuning.
Soms kan ook een handige tip of tool al helpend zijn, op Zorg voor een ander vind u deze informatie.